Maz zināt un daudz just –

Tas dzīvi raibu dara.

Daudz zināt un maz just-

Tā ir liela dzīves vara.

Bet daudz zināt un daudz just,

Tā Dieva dāvana, kas nevar zust.

/J. Poruks/

 

Ar šiem vārdiem gribu pateikties visiem, kas ieguldījuši savu darbu un savu mīlestību pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” 45. pastāvēšanas gados.

45.gadi! Tas ir pietiekošs laika sprīdis, lai izvērtētu paveikto un redzētu katra ieguldījumu.

Mūsu iestādē mācās paši jaukākie un mīļākie ķipari, kurus audzina atsaucīgi un atbildīgi vecāki. Mums ir lielisks kolektīvs – radoši, atbildīgi, zinoši un darbīgi cilvēki.

Es pateicos katram ar ko mani savedis liktenis šajos 45 gados. Pateicos par atbildību, par pieredzi, par atbalstu, par labestību un par mīlestību.

Gribu novēlēt, lai katru nākamo darba gadu pilnveidotos mūsu pieredze un zināšanas, lai mūsu gadu gaitā iemantotās tradīcijas rastu idejas jaunam darba cēlienam.

Lai mūsu kolektīva iekšējais starojums ik gadu kļūts arvien dzidrāks un spilgtāks.

PII “Pienenīte” vadītāja Viktorija Olehno

 

Pievienot Komentāru