Viena krāsa, divas,trīs.

Kas var krāsas saskaitīt?

Dzeltens, sarkans, zaļš

Krāsu koris skaļš!

 Mācīšanās un izzināšanas procesam jābūt nepiespiestam, dabiskam, bērnam patīkamam… Kāpēc gan to neorganizēt ārā? Āra vide ir ideāla, lai apgūtu ļoti daudzas prasmes – dabas izzināšana, vērojumi, rotaļas, dejas, iesaistīšanās sarunā… Un  bērnu prieks, kad viņi ir ārā, svaigā gaisā, protams, kas var būt labāks!

Tā, oktobra vidū, pulcējoties ārā, „Zvaniņu”grupas bērni bija gatavi darboties, neskatoties, ka diena bija apmākusies. Bērni devās uz brīvdabas estrādi, kur viņus sagaidīja mūzikas skolotāja. Bērni sasveicinājās ar jauku dziesmiņu. Ciemos atlidoja Žagata, ar saviem jautājumiem un uzdevumiem. Bērni vērojot dabu, noskaidroja, kāpēc ārā ir auksti, kāds ir laiks, kas notiek ar dabu, kokiem…, noskandināja Žagatai dzejolīti par krāsām, vēroja eksperimentu ar krāsām un ūdeni, iesaistījās sarunā par notiekošo, krāsoja ābolus (papīra) ar guašas krāsām, izmantojot nospiedumu tehniku, vēroja un salīdzināja ābolus, ko atnesa Žagata, dziedāja dziesmu par āboliem un, protams, garšoja un baudīja ābolus.

  

 

 

Izprieca bērnos radīja pozitīvas emocijas. Bērni aktīvi un ar prieku piedālījās integrētā mākslinieciskā darbībā dabā.

Gr.”Zvaniņi” pirmsskolas skolotājas I.Jakovele un J.Kozlova

 

 

Pievienot Komentāru