Oktobris visā Latvijā ir labo darbu mēnesis. Katru gadu mēs cenšamies iesaistīt savas grupas bērnus šajā akcijā.

Arī šogad nolēmām turpināt iesākto tradīciju. Vērojot bērnudārza teritorijā esošos kokus, bērni redzēja, ka šogad ir daudz kastaņu. Uz jautājumu, kur mēs varam izmantot tik bagātīgu ražu, audzēkņi atbildēja, ka varētu savākt dzīvniekiem. Kādiem?

Arī mums – skolotājām, šī doma par kastaņu vākšanu likās interesanta. Kopā ar bērniem noskaidrojām, ka kastaņi garšo dažām briežu šķirnēm.

Sākām interesēties par tuvākajām vietām, kur audzē briežus, kuriem garšo kastaņi.

Nu lūk! Atradām! Aglonas novadā ir “Briežu dārzs”, kur sazvanot saimniekus, noskaidrojām, ka viņi labprāt pieņems mūsu piedāvājumu.

Kastaņus vācām ne tikai bērnudārza teritorijā, bet arī pie vecās Krāslavas valsts ģimnāzijas ēkas. Katrs vāca savā maisiņā, kurus salīdzināja pēc svara. Salīdzinot,  noskaidrojām čaklāko kastaņu lasītāju grupā.

   

  

Kastaņu vākšanā piedalījās arī bērnu vecāki. Brīvdienās kopā ar bērniem savāca ļoti daudz kastaņu. Tie tika atvesti uz bērnudārza nojumīti, kur mēs tos izbērām uz segām, lai nebojātos.

  

Darot darbu ar konkrēti izvirzītu mērķi, bērnos tas rada pozitīvas emocijas, darba sparu, vēlmi paveikt vairāk.

Sakarā ar esošo situāciju valstī, mums nebija iespējas aizbraukt kopā ar bērniem uz “Briežu dārzu” ekskursijā. Piedāvājām vecākiem salasītos kastaņus aizvest uz “Briežu dārzu”.

Izbērtos kastaņus bija jāsavāc un jāsaber maisos: sanāca 7 lielie maisi un 6 kastes.

  1. oktobra pēcpusdienā Makars kopā ar savu ģimeni nogādāja kastaņus “Aglonas briežu dārzam”.

    

    

Briežu dārza saimniece bija ļoti pārsteigta par atvesto kastaņu daudzumu. Viņa teica, ka to pietiks briežiem visai ziemai un izteica lielu pateicību PII ”Pienenīte”  “Spārītes” grupiņai par paveikto darbu! Pateicībā par paveikto mums tika pasniegta koka lāpstiņa ar brieža attēlu un uzrakstu “Labo darbu nedēļa 2020.”, kā arī saldumi bērniem.

Kad valstī uzlabosies esošā situācija saistībā ar Covid-19, tad saimniece mūsu grupiņas bērnus kopā ar skolotājām gaidīs ciemos “Briežu dārzā”.

Arī mēs sakām lielu paldies mūsu grupas bērniem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu. Īpašs paldies Petunovu ģimenei par atbalstu!

Tikai sadarbojoties kopā – mēs varam paveikt ļoti daudz!

Pirmsskolas skolotājas: A. Stepiņa, Dz.Dzalbe

Pievienot Komentāru