Novembris ir svētku mēnesis. Visa valsts svin Lāčplēša un Latvijas Republikas dzimšanas dienu. Arī “Pienenītes” audzēkņi cītīgi un ar lielu interesi gatavojas šiem svētkiem.

Par pasākumiem mūsu iestādē stāstā pirmsskolas skolotājas:

Gr.”Mārītes”pirmsskolas skolotāja Solvita Mežiņa:

Tāds klusums novembra mēnesī, tikai vējš dzenā pa pagalmu kādu kļavas lapiņu. Klusums, klusums, bet mūsu grupiņā ,,Mārītes’’valdīja liela rosība. Mēs gatavojāmies Lāčplēša dienai. Pie krūtīm piespraudām sarkanbaltsarkano lentīti.Mēs izrādījām godu tiem cilvēkiem, kuri aizstāvēja mūsu valsts brīvību. Darbojoties, bērniem radās jauka ideja,veidot Latvijas kontūru no akmeņiem. Piedāvājām bērnudārza grupiņām iesaistīties šīs idejas realizēšanā. Kopā mēs paveicām iecerēto un mūsu priekšā rotājas Latvijas kontūra. Kāds gods bija redzēt, ka bērns, liekot akmentiņus, pārmet krusta zīmi, tādā veidā izrādot cieņu mūsu valstij. Vakarpusē, kad dārziņa laukumos iedegās gaismas,mūsu bērni iededzināja svecītes pie Latvijas kontūras un dziedāja dziesmas.

 

Mūsos bija lepnums par mūsu bērniem, mēs jutām to, ka mēs audzinām Latvijas patriotus.  Latvija balstās uz mūsu nākotni, uz mūsu bērniem. Nākošajā dienā mēs devāmies pie pieminekļa ,,Māte Latgale raud’’, kur bērni nolika svecītes, klusumā aplūkoja sveču liesmas un dziedāja himnu ,,Dievs svētī Latviju’’.

Mūsu bērni ir mūsu lepnums.

Gr.”Mārītes”pirmsskolas skolotāja Zinaīda Ļuļe:

“Vilksim košu zelta jostu, apkārt mūsu tēvu zemi”

Tā, mēs,” Mārītes”, skandinājām brīvdabas estrādē.

  

Gatavojāmies Latvijas dzimšanas dienai nopietni, un ar lielu prieku.

Darbojāmies  daloties grupiņās.

Darinājām rotas no diegiem, koku zaru nūjiņām, no papīra. Mērījām ar lineālu, līmējām karodziņus, pinām pīnītes. 

Rotaļu laukumā, zālājā, likām latvju rakstu zīmes, no kociņiem, pēc parauga. Rotaļdarbība bija ļoti interesanta, jo centāmies izlikt tā, lai ir pareizi.

Kā lai svinam Latvijas dzimšanas dienu bez tortes?

Kopā mēs gatavojām sarkanbaltsarkanu torti, kā Latvijas karogu.

Pēc svinīgā pasākuma devāmies uz grupiņu, lai sveču gaismā, varētu baudīt pašu gatavoto torti.

  

Bērni novēlēja Latvijai dzimšanas dienā :

Lai Latvijā nav slinku cilvēku!

Lai ir daudz ziedu!

Lai kareivji sargā Latviju !Lai Latvijā vienmēr ir saulīte!

Gribu, lai Latvijā cilvēkiem ir mīļi dzīvnieciņi- kāmīši, kaķīši, sunīši!

Gr. “Bitītes”pirmsskolas skolotāja Vineta Vigule, Oksana Dilba:

Mēneša tēmas ietvaros ,, Es un mana valsts”, mudinot bērnus atbildēt uz jautājumiem: -Ko es zinu? -Ko es gribētu uzzināt? -Kur es to varu uzzināt?

S.R.: Stāsta un apzinās savu piederību pilsētai, valstij.

Stāsta par savu pilsētu un tās mīļākām vietām, par valsti, piedalās Latvijas dzimšanas dienas svinībās.

Kā jau ierasts tēmas sākumā, grupā tika izvietoti dažādi materiāli-   grāmatas par Latviju, puzzle, Latvijas karte, karodziņi, atlanti, Latvijas simboli, bukleti par Krāslavu, d/s par ģimeni, d/s. Doplo, kartītes lelles tautu tērpos, Latviešu rakstu zīmes, Latviešu  tautas tradīcijas utt.

Tēmas sākumā bērni nonāca pie atziņas, ka Latvija ir viņu mājas. Tāpēc mēs nolēmām doties mērķtiecīgā pastaigā, pa mūsu pilsētas ielām, apskatīt mājas. Secinot, ka mājas ir lielas un mazas, būvētas no koka, no ķieģeļiem, no betona, bet katram tā ir sava māja. Arī bērni saskatīja līdzenu un nelīdzenu zemes virsmu, uz kuras atrodas mājas.

Bērni iepazinās ar Latviešu tautas svētkiem- Mārtiņiem. Minējām mīklas, gājām rotaļā ,,Saule un mēness’’,  lasījām LTDZ, ticējumus  Secinājām, ka ziemā ir jābūt lielam salam, jo Mārtiņa diena bija jauka un skaidra.

Lāčplēša dienā izlasot ,,Teiku par Lāčplēsi’’, arī mēs devāmies pagodināt un aizdegt svecītes pie pieminekļa ,,Māte Latgale raud” Atceroties, kas cīnījās par Latvijas brīvību.

    

Arī iestādes veidotajā Latvijas kontūrā, katrs bērns atnesa akmentiņu, kā daļu no sevis, izliekot kopēju darbu.

  

Mēs katrs svinam dzimšanas dienas, mēs ielūdzam ciemiņus, gatavojam cienastu, gaidām dāvanas… Bet ko lai mēs dāvinām savai valstij Latvijai? Dziesmu, zīmējumu, torti, pasaku… Pasaku par Latvijas mākoņiem. Bērni patstāvīgi izgatavoja mākoņus, rotājumus ar rakstu zīmēm, ar Mārtiņdienas gailīšiem.

    

Logus izlēma rotāt ar mājām un ,,Latvijas’’ zīmējumiem. Bērni paši cepa cienastu, klāja svētku galdu, svinīgi ģērbās, pētījām arī Latviešu tautu tērpus.

     

Dziedājām dziesmas, himnu sveicot un godinot mūsu Latviju.

Gr.”Spārītes”pirmsskolas skolotājas Dzintra Dzalbe, Aina Stepiņa:

Novembris ir Latvijas dzimšanas dienas mēnesis. Lai bērnos audzinātu patriotiskās jūtas pret valsti, tās simboliem, tad šajā mēnesī mēs lielu vērību pievērsām šīm lietām. Ar bērniem mēs ierunājām un nofilmējām pašsacerēto pasaku par draudzību. Bērniem radās priekšstasts par to, ka runāt un filmēt nav tik viegli, jo to darījām vairākas reizes, līdz ieguvām vēlamo rezultātu. Lai varētu svinēt Latvijas dzimšanas dienu, tad svētkiem rotājām grupu, veidojām “runājošās sienas” par šo tēmu, mācījāmies dzejolīšus, dziesmas, dejas, klājām svētku galdu un svinīgi ģērbāmies, piespraužot pie apģērba sarkanbaltsarkanu lentīti.

                       

  1. novembrī palīdzējām grupai “Mārītes” realizēt viņu ideju, no akmeņiem izlikt Latvijas kontūru. Katrs mūsu grupas bērns uz bērnudārzu atnesa vienu vai vairākus akmentiņus, kur pastaigas laikā, pie bērnudārza estrādes, skanot mūzikai, bērni nolika akmentiņus uz Latvijas kontūrkartes līnijas. Pēc pastaigas, ejot atpakaļ uz bērnudārzu, bērni redzēja izliktu visu Latvijas kontūru.

  

Latvijas dzimšanas dienu grupā mēs svinējām 13. novembrī. Svētkos dziedājām himnu, skatījāmies savu nofilmēto pasaku, skaitījām dzejolīšus, dejojām, dziedājām dziesmas, izteicām novēlējumus Latvijai, kopā klājām svētku galdu ar baltu galdautu, rotājām ar sarkanbatsarkanām salvetēm un svecēm, ēdām vecāku sarūpēto svētku kliņģeri, augļus un dzērām tēju.

   

Kopā svinot svētkus un cienājoties pie svētku galda, bērnos rada kopības sajūtu.

 

      

Mūsu Latvija ir ļoti skaista, tāpēc gribas piekrist L. Vāczemnieka vārdiem:

Mums ticis viszilākais ezers

Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

Bērni grupā arī izveidoja novēlējumu grāmatu Latvijai 102. dzimšanas dienā, kur viņi zīmēja un izteica savus vēlējumus. Bērniem, darbojoties pašiem, rodas prieks un gandarījums par paveikto, iemācīto, izdarīto.

Gr.”Margrietiņas”pirmsskolas skolotājas Irēna Ļapere, Žanna Cimoška:

17.novembrī mūsu grupā “Margrietiņas” notika pasākums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Skaisti apģērbti un ar labu noskaņojumu bērni sapulcējās savā grupā un kopā ar skolotājām ierīkoja svētku ceļojumu apkārt Latvijai, izmantojot paštaisīto karti. Ceļojumā laikā bērni stāstīja par mūsu valsti, dziedāja dziesmas, dejoja, lasīja dzejoļus, noskatījās video par Latvijas novadiem.

  

  

Bērni secināja, kā mūsu Latvija ir visskaistākā un vismīļākā pasaulē.

Latvijas dzimšanas dienā bērni novēlējā Latvijai:

Līna  –  Es novēlu Latvijai būt tik skaistai un spēcīgai!

Darja – Lai Latvija zied un vienmēr spīd saule!

Dainis -Vēlu Latvijai daudz spēka un bagātības!!

Nikita – Vēlu Latvijai daudz cilvēku un bērnu!

Irēna- Vēlu Latvijai labu nākotni!!!

DAUDZ  LAIMES,  LATVIJA!!!

Pēc svinīgas daļas bērni pie saldā galdā baudīja tēju un garšoja paštaisīto torti, kuru gatavoja paši dienu iepriekš.

  

  

Gr.”Ežuki”pirmsskolas skolotājas Iveta Solima, Inga Barševska:

Stāstām par sevi, savu ģimeni, pilsētu un Valsti, kurā dzīvojam, cik bagāta ir mūsu valsts – ar dziesmām, dejām, dzeju. Stāstām, ko mēs palīdzam mājās – vērojam video, kurš tapis ar vecāku atbalstu. Pārrunājam kā svinam, kādi ir valsts simboli un, attīstām galda klāšanas kultūru, kas ir ļoti būtiski. Pārrunājam, kāda ir apģērba kultūra, jo svētkos ir jāģērbjas svinīgi. Dziedam, dejojam, svinam, ēdam pašceptos kēksus un, protams, baudām vislielāko dāvanu – pirmo sniegu un kopābūšanu!

  

  

 

        

DAUDZ LAIMES, LATVIJA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievienot Komentāru