Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.
Projektā piedalās 100 pilotskolas, t.s. mūsu iestādes pedagogi.
2017.gada 13., 14.oktobrī skolotāju komanda piedalījās Pašizziņas un pašvadības caurvijas mācībās, kur iepazinās ar jauno MĀCĪBU SATURU PIRMSSKOLĀ, PIRMSSKOLAS MĀCĪBU SATURA PROGRAMMU, MĀCĪBU PROCESA PLĀNOŠANU.

Pievienot Komentāru