kur dalījās pieredzē kompetenču pieejas realizēšanā.

Tika noslēgti sadarbības līgumi un apspriesti tuvākie kopējie pasākumi. Nākamā tikšanās reize būs pavasarī Krāslavas PII”Pienenīte”.


Pievienot Komentāru