Katrs mirklis, ko dzīvojam ir piesātināts ar lietām, ko mēs iepazīstam no jauna. Katra lieta ir pārsteigumu pilna un tas ļauj mums mācīties no apkārtējās pasaules katru dzīves mirkli. G.V.F.Hēgelis par pieredzi saka tā: “Pieredzes princips ietver bezgalīgi svarīgo noteiksmi – lai varētu pieņemt un atzīt par patiesu kādu saturu, cilvēkam pašam tajā jāpiedalās ”.

Pie mums PII “Pienenīte” ciemiņus uzņemam ar prieku, labprāt dalāmies ar savu pieredzi un uzklausām kolēģus.

23.janvārī pie mums ciemojās Dagdas PII “Saulīte” vadība un pedagogi. Mūsu iestādes visu vecumposmu pedagogi un speciālisti dalījās pieredzē, parādot ikdienas aktivitātes un rotaļnodarbības ar bērniem, īstenojot kompetenču pieeju mācību procesā. Izanalizējot ciemiņu atgriezenisko saiti par dienas laikā redzēto, var secināt, ka šādi pieredzes apmaiņas braucieni ir lietderīgi un vērtīgi.

Pievienot Komentāru