Vai Jūs est pamanījuši, ka pašlaik dabā vērojama cīņa starp ziemu un pavasari? Te sals kož bērniem degunos, te saulītes stari, spītējot mākoņiem, parādās no debessjuma, te skaistā dejā virpuļo sniegpārslas, tās zemi ietērpj baltā rotā.

Latviešu folklorā šo laiku sauc par Meteņu laiku.

Mūsu bērnudārza bērni no grupām “Zvaniņi” un “Bitītes” steidza ieskandināt Meteņdienu. Tērpušies maskās, rībinot skaņu rīkus, dejodami – bērni ieskandināja bērnudārza pagalmu. Pēc tradīcijām, Meteņos jāiet ciemos, lai augtu gari lini. Mūsu bērni devās ciemos. Ceļš mūs veda uz BJC, kur bērnus sagaidīja “skaists sunītis”, kurš apvaicājās – kurp iedami?

Turpinājumā “suņuks” griezās deju solī kopā ar bērniem, jo viņi bija nākuši svinēt Meteņus. Tad viņš aicināja ciemiņus uz radošajām darbnīcām, kur bērni veidoja savu saulīti “Saulīte rotā, rotā”.

Saules staru apmirdzēti, bērni devās atpakaļ uz dārziņu, kur cienājās ar vecāku sarūpētajām pankūkām, dzēra tēju un stāstīja viens otram par šodien piedzīvoto.

Sirsnīgs paldies BJC vadītājai un skolotājām par sirsnīgu atmosfēru, par iespēju būt kopā gan rotaļā, gan darbībā.

Ej projām, Metenīti,

Ar to mieža plācenīti!

Drīz atnāks Lieldieniņa,

Ar raibām oliņām.

Pievienot Komentāru