Meteņi ir latviešu pavasara gaidīšanas svētki – viduspunkts starp ziemas un pavasara saulgriežiem. Mūsu senči ticēja, cik labi un aktīvi nosvinēsi Meteņus, tik labvēlīgs un veiksmīgs būs nākamais gads.                                                                                                               Viena no Meteņdienas tradīcijām ir došanās ciemos. Tāpēc arī mēs sadarbībā ar mūzikas skolotāju nolēmām doties ciemos uz Krāslavas pils kompleksu. Pirms došanās mēs ar bērniem iemācījāmies dziesmas, dejas un rotaļas, kas saistītas ar Meteņiem. Lai izjustu svētku latvisko noskaņu, ikviens bērns bija aicināts vilkt ķekatnieka cepuri, kuras bērni izvēlējās paši – zirgs, kaza, govs, cūka u.c.

19.februāra rītā mēs ar bērniem devāmies uz Krāslavas pils kompleksu. Tur mūs sagaidīja gids, kurš bērniem pastāstīja par Grāfu Plāteru, par pārvaldnieka māju, par zirgu staļļiem utt.

   

Pēc tam viņš visus mūs aicināja apskatīt muzeju.

      Muzejā bija apskatāma arī jaunās mākslinieces Sofijas Šabuņevičas gleznu izstāde “Laiks mosties”. Gids pastāstīja arī to, kā pareizi ir jāapskata un jānovērtē mākslas darbs.

          

Pēc muzeja apmeklējuma mēs devāmies uz staļļiem, kur mūs sagaidīja mīļa saimniece. Saimniece jautāja bērniem, kāpēc viņi šurp ir atnākuši. Bērni teica, ka Meteņos iet ciemos, lielās, iet rotaļās, dzied jautras dziesmas, dejo, sēž visi pie viena galda un ēd. Bērni saimniecei iemācīja rotaļu “Cepam, cepam pankūkas”, meitenes nodziedāja dziesmu “Auga, auga rūžeņa”, nodejoja deju “Ai gaļdeņi, ai gaļdeņi”. Pēc jaukajiem priekšnesumiem saimniece bērnus aicināja pie svētku galda, kur bija tēja un barankas. Pēc cienasta bērni kopā ar saimnieci spēlēja spēli, kurā varēja uztaisīt kļocku un zupas recepti. Bērniem šī spēle ļoti patika. Pasākuma beigās saimniece mūs visus aicināja nobildēties “Pi vīna golda” un pasniedza dāvanas – bukletu par Krāslavas novadu un bildes.

    

    

Pēc pasākuma bērnudārzā bērni zīmēja un stāstīja, kas viņiem pils kompleksā patika. Bērniem ļoti patika gida stāstījums, dejas, rotaļas, dziesmas, maskas, tējas dzeršana un dāvanas.

Par jauko uzņemšanu un pasākumu ir jāsaka paldies Eduardam Danovskim, Ingai Pudnikai un mūsu mūzikas skolotājai Maijai Bogdānei.

 

 

 

Pievienot Komentāru