No zemes  kāpj ārā pavasaris –

Kāpj, kāpj, kāpj

Līdz izkāpj  vizbuļu snīpītes…

Un tad –

Skudras pamostas no  miega,

Eži pamostas no miega,

Bet uz ezera vēl ledus –

Biezs un  gluds…

Kādu dienu notiek lūk kas:

Pii “Pienenīte” 14.martā notika daiļlasītāju konkurss “Pavasaris nāk!”

Pasākuma galvenie varoņi bija Pienenīte un Sienāzis, kuri mūzikas zālē ienesa pavasara noskaņu ar košajiem tērpiem un pozitīvajām emocijām. Pasākumam dzejoļus bija iemācījušies 24 bērni, vecumā no 4-7gadi. Bērnu sniegumu vērtēja žūrija:

Ligita Stivriņa – Varavīksnes vidusskolas skolotāja;

Rasma Krumpāne – Krāslavas ģimnāzijas skolotāja;

Viktorija Urbanoviča – Krāslavas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja;

Inga Pudnika Skerškāne – Krāslavas kultūras nama pasākumu organizatore.

Žūrijas pārstāvji vērtēja bērnu runas sniegumus, apspriežoties un piešķirot katram kādu nomināciju. Piecu nomināciju pārstāvji dosies uz Dagdas PII “Saulīte”, kur piedalīsies daiļlasītāju runas saietā. Tie ir:

Sabīne Danovska 7gadi, Dace Taurīte “Noslēpums”;

Aivis Konošonoks 6 gadi, Dace Taurīte “Ģimene”;

Ksenija Ostapko 6 gadi, Valdis Grenkovs “Saules zaķēns”;

Jegors Paņko7gadi, Dace Taurīte “Mans tētis”;

Renāts Bebrišs 6 gadi, Jānis Rainis “Mīļai māmiņai”.

Pasākuma gaitā varēja dzirdēt ne tikai dzeju, bet arī dziesmiņas un dzejoļus angļu valodā, kurus bērniem māca Jeļena Muižniece, kā arī baudīt deju pulciņa dejas, kuras vada Ričards Škagals.

 Veiksmi izvirzītajiem daiļlasītājiem runas saietā Dagdā!

Pievienot Komentāru