Sākam!

No 2024. gada marta PII “Pienenīte” ir uzsākusi pārrobežas projekta “Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens” (Kapacitātes stiprināšana un nepieciešamo kompetenču attīstīšana darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos) / ”Colorful emotions” LL-00009 (Krāsainās emocijas) īstenošanu. Projekts tiek īstenots Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas programmas 2021. – 2027. gadam ietvaros, kuras mērķis ir veicināt Programmas reģionu ilgtspējīgu un saliedētu sociālekonomisko attīstību, padarot tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, mācībām, darbam un tūrismam.

Projekta vispārējais mērķis ir veidot kapacitāti un sadarbību nepieciešamo kompetenču attīstīšanai darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos.

#ColorfulEmotions, #latlit

Pievienot Komentāru