Uzsāktā pārrobežas projekta “Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens” (Kapacitātes stiprināšana un nepieciešamo kompetenču attīstīšana darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos) / ”Colorful emotions” LL-00009 (Krāsainās emocijas) ietvaros, 2024. gada 11. aprīlī Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu pārvaldē tika aizvadīta visu iesaistīto partneru pirmā klātienes tikšanās.
     Tikšanās iesākās ar iepazīšanos ar partneru komandām un dokumentu parakstīšanu. Tikšanās laikā tika pārrunāta Projekta īstenošana, tā apskats. Diskusiju laikā pārrunāti katra partnera galvenie pienākumi, kā arī rezultāts, uz ko mēs virzāmies. Sanāksmes laikā tika izrunāti jautājumi par projekta vadības struktūru izveidi, projektu koordinācijas un uzraudzības sistēmu, kā arī par turpmākajām komunikācijas prasībām.
     Noslēdzot pirmo klātienes tikšanos, visi klātesošie projekta dalībnieki iepazinās ar projekta galvenā partnera pārstāvēto pirmsskolas izglītības iestādi –  Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte”. Noslēdzot iestādes apskati, viesus sagaidīja grupas “Bitītes” audzēkne Aleksandra Šēfere, kura sveica ciemiņus ar muzikālu sveicienu latviešu un lietuviešu valodā.
     Tagad tik uz priekšu! Mums viss izdosies!
Thank you!
Ačiū!
Paldies!
     Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild projekta galvenais partneris – Dagdas pilsētas un pagastu apvienība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Publikāciju sagatavoja: Projekta koordinators, Dagdas pilsētas PII “Saulīte” vadītāja Ieva Baldiņa

Pievienot Komentāru