Mērķis: patstāvīgi izvēlēties labo darbu un izpildīt to, kā arī veicināt ģimenes saliedētību.
Labo darbu nedēļas ietvaros grupā ar bērniem tika apspriests, kādus labos darbus viņi var izdarīt. Grupā tika izveidota domu karte, kurā tika attēloti bērnu labie darbi.

Labo darbu izpildes ietvaros tika iesaistīti vecāki. Bērniem ar vecākiem tika uzdots mājas darbs, kurā viņiem vajadzēja nobildēt sava bērna labo darbu.

Labo darbu foto tika apskatīti un apspriesti. Bērni stāstīja, kā viņi veica labos darbus. Notika arī atgriezeniskā saite ar vecākiem. Viņi bija sajūsmināti par savu bērnu labiem darbiem.

Pievienot Komentāru