Šī gada 14. martā Valmierā notika piektā Valsts izglītības satura ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” konference “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku”. Tas ir viens no atbalsta veidiem pirmsskolas skolotājiem, lai veiksmīgi sāktu pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu.

Konferences dalībnieku vidū bijām arī mēs, Krāslavas PII “Pienenīte” pirmsskolas komanda.

Mēs tikām aicināti dalīties pieredzē par savu darbu projektā divu gadu garumā. To mēs atspoguļojām trīs dimensiju stendā, kur tika izvietoti materiāli par komandas pieredzi ceļā uz noteikto mērķi, ieviešot jauno mācību pieeju.

Konferences laikā bija iespēja darboties dažādās tematiskā virziena darbnīcās, kurās ar praktiskiem piemēriem atklājām, kā mērķtiecīgi iesaistīt bērnu sasniedzamo rezultātu izvirzīšanā, kā sasniegt atgriezenisko saiti, kā veidot vidi, kurā bērns vingrinās, piedzīvojot kļūdas un novērtē tās kā daļu no mācīšanās.

Vienā no darbnīcām ar savu pieredzes piemēru “Pašvadīta mācīšanās veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā pirmsskolā” dalījās mūsu sporta skolotāja Violeta Antonova. Savā prezentācijā viņa pastāstīja, kā attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes sportā, mērķtiecīgi veidojot atbilstošu vidi, un kā bērni tiek iesaistīti rotaļnodarbību plānošanas , īstenošanas un vērtēšanas procesā.

     

Mums bija patiess prieks satikties un dalīties pieredzē ar kolēģiem. Gribam pateikties Krāslavas novada domei par atbalstu brauciena organizēšanā.

Krāslavas PII “Pienenīte” vadītāja Viktorija Olehno

 

Pievienot Komentāru