Krāslavas novada pirmsskolas metodiskā apvienība š. g. 7. novembrī PII,,Pienenīte’’ organizēja pasākumu,,Pirmsskolas bērnu radoša darbība ,,Ko es jaunu varu atklāt par Latviju?”Pasākuma mērķis – bērns ir radošs darītājs. Pasākumā piedalījās 2 komandas pa astoņi bērni no PII,,Pīlādzītis’’ ,,Auseklīši’’, un PII,,Pienenīte’’ ,, Zvaniņi’’.

  

Kopā ar bērniem tika izveidota kopīga domu karte ,,Ko es zinu par Latviju?” un ,,Ko es jaunu varu atklāt par Latviju?” Bērnu zināšanas ir fantastiskas! Viņi ļoti daudz zina par Latviju.

  

Tad bērni apsprieda komandās, kopīgi vienojoties, ko vēl var uzzināt par Latviju. ,,Auseklīšu” komanda  vēlējās uzzināt par Rīgu, bet ,,Zvaniņu” komanda vēlējās uzzināt, kādi dzīvnieki dzīvo Latvijā.

  

Bērniem tika piedāvāts plašs informācijas avots un materiālu daudzveidība. Grāmatas, skolotāju pašgatavotas mapītes par dažādām tēmām, pašgatavoti didaktiskie materiāli.

Komandu uzdevumi bija:

-prasme izteikt savu viedokli, vienoties par idejas realizācijas soļiem un secību;

-prasme strādāt komandā, klausoties cita teiktajā, papildināt stāstīto;

-prasme veidot un uzturēt pozitīvas attiecības, pieņemt kopīgu lēmumu.

  

Bērni patstāvīgi meklēja sev vajadzīgo informāciju. Atrasto informāciju viņi attēloja – zīmējot, līmējot, veidojot, aplicējot, rakstot.

  

Beigās katra komanda savu darbu prezentēja, stāstīja nozīmīgāko par komandas radošo darbu.

  

  

Liels paldies bērniem par radošumu!

  Krāslavas novada pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Vineta Vigule

Pievienot Komentāru