2018.gada 19.aprīlī Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” notika “Pirmsskolas skolotāju profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Pašvadības un pašizziņas caurvijas ieviešana mācību procesā”.                                                        Semināra mērķis – iepazīties ar izglītības iestādes darbu jaunā mācību satura aprobācijā.

Pasākumā piedalījās Krāslavas novada pirmsskolas skolotājas, sākumskolas skolotājas un Ludzas PII”Pasaciņa”pirmsskolas skolotājas.

Pedagogiem bija iespēja vērot iestādes attīstošo vidi, atklātās rotaļdarbības sagatavošanas grupā “Spārītes”(pirmsskolas skolotājas D.Dzalbe, A.Stepiņa) un II. jaunākajā grupā “Ežuki'( pirmsskolas skolotājas I.Solima, O.Dilba).

Pirmsskolas skolotājas dalījās pieredzē par darba organizāciju un pedagoģiska procesa nodrošināšanu, īstenojot jauno mācību saturu. Savu meistarklasi parādīja PII ”Pienenīte”pirmsskolas skolotājas D.Dzalbe, I.Jakovele, I.Solima, mūzikas skolotāja M.Bogdāne, sporta skolotāja V.Antonova, logopēde I.Škagale, Ludzas PII ”Pasaciņa” pirmsskolas skolotājas.

Semināra nobeigumā Zvaigzne ABC pārstāvji iepazīstināja pedagogus ar jauno komplektizdevumu “Raibā pasaule”, kura materiāli balstīti uz kompetenču pieeju mācību saturam.

Paldies visiem dalībniekiem par efektīvu sadarbību un atgriezenisko saiti semināra gaitā.

Pievienot Komentāru