Adventes pirmajā nedēļā PII “Pienenīte” 5. un 7.grupas bērni, kopā ar skolotājām, devās mācību ekskursijā uz RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru.

Bērniem tika piedāvātas dažādas darbnīcas, ar RVT pedagogu un audzēkņu palīdzību, izgatavoja eglīti no auduma gabaliem. Viņiem tika demonstrēts kā šuj ar šujmašīnu. Tā viņi iepazina tērpu izgatavošanas un stila speciālista profesiju.

Darbojoties ar papīru, šķērēm un līmi, viņi salīmēja mazus datoriņus. Audzēkņi iepazinās ar aprūpētāja profesiju, apskatīja speciāli tam paredzētu telpu, kur bērniem izmērīja temperatūru un asinsspiedienu.

Bērnos sajūsmu un prieku radīja lielais datoru daudzums telpā, viņiem bija iespēja arī padarboties katram pie sava datora. Vēl bērni iepazina arī koksnes materiālu apstrādes profesiju, te bērni darbojās ar skrūvgriežņiem, urbi, āmuriem un smilšpapīru.

Noslēgumā bērni uzzīmēja “runājošo sienu”, kur atspoguļoja visu redzēto un labā noskaņojumā devās atpakaļ uz savu mācību iestādi.

Paldies par interesanto ekskursiju RVT pedagogiem un vadītājas vietniecei Edītei Kurilovičai.

Pievienot Komentāru