Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums…(L.Vāczemnieks) 

 LATVIJA!
Noteikti katram sadzirdot šo vārdu, nāk savas pārdomas vai asociācijas.  Latvija tā ir – dziesma , deja, karogs, cilvēku smaidi , cilvēku cerības, zaļie meži un zilie ezeri, tas ir karogs , himna un izpalīdzīga roka grūtos brīžos.
Gatavošanās svētkiem noritēja 2 nedēļu ietvaros. Un tad ir doma – “kā lai par to stāsta maziem bērniem? Kas ir Latvija?” Mēs dziedājām dziesmas , dejojām , stāstījām par to ,ka mēs dzīvojam Latvijā. Tika vaicāts , vai kāds zina kā sauc pilsētu, kurā dzīvojām . Prieks, ka daži to varēja nosaukt . Pārrunājām , ka pilsētā ir bērnudārzi , skolas, veikali , sporta skolas, pasts , baznīcas , parki utt. Tika apskatīti attēli un dažādi video.  Bērni dažādos veidos izzināja kas ir Krāslava, kādi ir kārtības noteikumi atrodoties pilsētā, kas ir Latvijas karogs, un kā tas izskatās.
Bet kā aizraujošākais no darbiem, noteikti bija dāvanas veidošana mūsu Latvijai. Bērni veidoja ar plastilīnu un izrotāja sārtās sirsniņas , lai izveidotos mazi karodziņi, kā arī tika līmētas un veidotas baltas pūkainas sirsniņas. Katras grupas bērni savus darbus veidoja dažādā tehnikā – līmēja , zīmēja , plēsa , grieza u.c , bet kopīgais rezultāts protams sajūsmina. Skolotāju izdoma un bērnu darbošanās prieks, kā rezultātā tapa tik skaisti darbi !
Izstāde visu pirmssvētku nedēļu kā arī pēc svētkiem ir apskatāma bērnudārza gaitenī pie mūzikas zāles.
Paldies, bērniem par aizrautību un darbu!
Dievs, svētī Latvju !
 

Pievienot Komentāru