Kā ziedu virtenītes no malu malām, rokās sadevušies, nāca mazie un lielie līgotāji. Viņu galviņas rotāja vecāku pītie, brīnišķīgie svētku vainadziņi.

 Sētā līgotājus sagaidīja saimniece. Viņa dižojās ar sakopto sētu, kur siena statnes rotāja bērnu un vecāku darinātās dabas materiālu glezniņas, pļavās saplūktās Jāņu zāles: pīpenes, rudzupuķes u.c. Turpat ganījās kaziņa. Netālu uzziedējis košais papardes zieds (bērnu roku darbs- zīmējumi uz asfalta).

 Saimnieci interesēja vairāki jautājumi par Vasaras saulgriežu sagaidīšanu, svinēšanu un viņa bija gandarīta par līgotāju atbildēm. Svētku norisi kuplināja kopīgās Līgo dziesmas, dejas, rotaļas, tautasdziesmu skandēšana.

 Sirsnīgus vēlējumus teica grupiņu skolotājas, vecāki.

Svētku izskaņā visi līgotāji cienājās ar Jāņu sieru un dzēra kvasu.

Paldies mūzikas skolotājai Maijai par svētku organizēšanu.

Pievienot Komentāru