Krāslavas PII “Pienenīte”atsaucās Latviešu valodas aģentūras aicinājumam piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu 3. izglītības posma pedagogus un 1. klases skolotājus pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumā “Gribu iet skolā”. Pasākums tiek īstenots, lai veicinātu ilgtspējīgu sadarbību starp pirmsskolas 3. izglītības posma pedagogiem un 1. klases skolotājiem savā reģionā par latviešu valodas apguves metodiku pirmsskolā un sākumskolā, lai sagatavotu pirmsskolas skolēnus mācībām vispārējā izglītībā.

 10.aprīlī grupā “Taurenīši” tika novadīta atklātā rotaļnodarbība, kuru vadīja Valentīna Navicka un Aija Škutāne. Nodarbību vēroja arī Krāslavas ģimnāzijas sākumskolas klašu skolotājas un LVA eksperte Sandra Zariņa.

Pēc nodarbības, kopā ar LVA eksperti, tika analizēta atklātā rotaļnodarbība.

Pievienot Komentāru