1. aprīlī PII “Pienenīte”pedagoģi dalījās pieredzē par kompetencēs balstīta mācību satura plānošanu un organizēšanu pirmsskolā ar kolēģiem no Daugavpils pirmsskolas iestādēm.

Ciemiņiem tika dota iespēja piedalīties atklātajā rotaļnodarbībā, vērojot pirmsskolas un mūzikas skolotāju sadarbību.

  

  

Pirmsskolas skolotājas Inese Jakovele un Iveta Solima dalījās pieredzē par mācību procesa organizēšanu dažāda vecuma grupās.

  

Atvadotie, kolēģi  izteica atzinīgus vārdus mūsu pedagogiem par profesionālo un radošo darbu jaunās pieejas īstenošanā.

 

Pievienot Komentāru