Krāslavas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” piedalījās  PII “Pienenīte” cālīšu grupas vecāki, īstenojot projektu “Cālīšu grupas āra rotaļu laukuma labiekārtošana”. Varam apgalvot, ka projekta mērķis – uzlabot cālīšu grupas āra rotaļu laukuma vizuālo izskatu, papildinot to ar jauniem elementiem, lai bērniem radītu pievilcīgu, drošu un izglītojošu vidi, tika sasniegts pilnībā un paveiktais darbs rada gandarījuma sajūtu. Visus darbus vecāki veica pašu spēkiem savā brīvajā laikā. Sākotnēji tika noņemta vecā krāsa no āra laukuma elementiem, kas bija daļēji nolobījusies, izbalējusi un vizuāli nepievilcīga. Darbu laikā  atklājās, ka soliņa dēļi ir sapuvuši un vairs nav lietojami, bet, pateicoties Elizabetes tēta čaklajām rokām un ziedotajiem materiāliem, soliņš tika atjaunots. Nākamajā tikšanās reizē tika veikti krāsošanas darbi, lai laukumu padarītu košāku un krāsaināku, šajā darbiņā aktīvi piedalījās Eināra, Arīnas, Daniela un  Melānijas  vecāki. Atsevišķi Jēkaba tētis izgatavoja jaunus laukuma elementus- aktivitāšu dēli “Vilciens”, rotaļu virtuvīti un augli bumbu risināšanai. Papildus tika iegādāti izglītojoši materiāli burtu un ciparu apguvei, kā arī kastes, kur visu nepieciešamo salikt. Paldies visiem vecākiem, kuri aktīvi līdzdarbojās un  atbalstīja, kā arī paldies audzinātājām Ilonai un Rutai, kuras dalījās ar idejām un piedalījās projekta īstenošanā, ziedojot savu brīvo laiku.

Projekta koordinātors

Sarmīte Puncule-Japiņa

Pievienot Komentāru