Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.
     (K. Skujenieks)

  • maiju var dēvēt par Latvijas otro dzimšanas dienu, tādēļ Kultūras ministrija ieviesa tradīciju svinēt Baltā galdauta svētkus, akcentējot kopā būšanu pie spodra, skaisti klāta galda, kas simbolizē savstarpēju uzmanību, rūpes, tīrību un saskaņu un dalīšanos pašu gādātā cienastā.

PII “Pienenīte” sveic visus Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā!  

Pievienot Komentāru