Pavasaris ir klāt, un šis jaukais pavasarīgais laiks aicināt aicina izbaudīt dabas atmodu. Grupas “Spārītes” bērniem ir iespēja baudīt klusumu un dabas tuvumu, ik dienu dodoties pastaigās, lai vērotu dabas atmodu, klausītos putnu dziesmas, sajustu vēja pieskārienu, saules staru glāstus.

Mūsu grupiņas bērniem lielu interesi izraisīja ornitotoga profesija.  Mazie ķipari ar interesi un aizrautību izzināja šīs profesijas būtību. Viņi pētīja apkārt dārziņā esošos putnus, to krāsu, kā tie čivina, kur tie lido un kur nolaižas. Cik ir putniņu, kurus viņi redz pastaigas laikā. Bet viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko bērni vēlējās uzzināt, kur putni dzīvo? Apkārt bērnudārzam bija izpētīti visi putnu būrīši. Atnākot no pastaigas, bērni ķērās pie putnu būrīšu skicēm, un nākamajā dienā bērni bija gatavi sagādāt pārsteigumu putniem, kas ir jau atgriezušies no siltajām zemēm.

Maira Dzalba tētis Aivars un mamma Inga palīdzēja bērniem sagatavot pārsteigumu putniem.

        

Kopā ar bērniem tika uztaisīti trīs putnu būrīši.

Aivars ar interesanto stāstījumu aizrāva mazos bērnus. Āmuriņi klauvēja, dēlīši krita un mazie atkal lika klāt un gaidīja, kad varēs iesist nākamo naglu.

        

Bērnus tas ļoti aizrāva, ka viņi nepamanīja, cik ātri pagāja laiks.

        

Ar lielu lepnumu mazie grupas “Spārītes” bērni nesa būrīšus uz grupiņu, visiem stāstīdami par savu veikumu. Atnākot bērni zīmēja putniņus, kuri pēc viņu domām varēs dzīvot viņu uztaisītajos būrīšos, kā arī stāstīja par tiem.

Nākošais pētīšanas posms, ko bērni jau izteica, būs tāds, ka viņi veiks novērojumus, kad būrītī sāka dzīvot strazdi, cik viņu tur ir, ko viņi dara? Tā darbošanās turpināsies, jo pats svarīgākais šajā posmā, ļaut bērniem fantazēt, prognozēt, radoši izpausties, pētīt un nonākt pie jaunām atziņām.

Sirsnīgs paldies Maira ģimenei, par atbalstu, bērniem par idejām, radošu un pacietīgo darbu.

Ļoti ceram, ka šajos putnu būrīšos dzīvos kuplas strazdu ģimenes, kas ar savām dziesmām pieskandinās bērnudārza apkārtni, sagaidīs bērnus no rīta un pavadīs vakarā.

 

Pievienot Komentāru