Žagata zina, kas tie tādi Ziemassvētki, bet Baltais zaķis, kurš nesen piedzima mežā, to nezina.

Grupas ,,Mārīte” bērni kļuva par zaķīšiem un devās uz mežu. Tur izrotāja meža dzīvniekiem eglīti ar gardumiem-burkāniem, āboliem, čiekuriem.

  

Satiekot Balto zaķi paskaidroja, ka Ziemassvētki jāsvin ar dziesmām, dejām, rotaļām. Lūdza ciemiņus- bērnus no Skaistas iet rotaļās. Visi kopā līksmoja.

Nemanot žagata nozaga eglīti. Ilgi skumt nevajadzēja, jo atnāca Ziemassvētku vecītis ar žagatu, un to sabāra par zagšanu, tā solīja vairāk tā nedarīt.

  

Ziemassvētku vecītim spēlēja orķestris, Skaistas bērni stāstīja dzejoļus.

Bērni saņēma dāvanas.

Pievienot Komentāru