Lielā talka 2024

Lielā talka visā Latvijā tika organizēta 27.aprīlī, bet mūsu iestādes bērni, kopā ar skolotājām, skolotāju palīgiem un vecākiem rosījās jau savās verandās un laukumiņos visu nedēļu. Mainīgie laikapstākļi nevienu neatturēja no darbošanās.  Šajā nedēļā pie verand

“Džimbas viesskola”

9. un 10. aprīlī mūsu bērnudārza bērniem bija iespēja apmeklēt “Džimbas viesskolu”, kur bērni saņēma apliecības un kļuva par Džimbas drošības inspektoriem. Bērni uzzināja kā rūpēties par savu drošību, kā būt drošiem un nebaidīties pateikt – STOP! Pie kā vērs

“Gribu iet skolā!”

 Krāslavas PII “Pienenīte”atsaucās Latviešu valodas aģentūras aicinājumam piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu 3. izglītības posma pedagogus un 1. klases skolotājus pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumā “Gribu iet skolā”. Pasākums tiek

“Daiļrunātāju saiets” Dagdā

27.martā mūsu iestādes pieci bērni devās uz “Daiļrunātāju saietu 2024”, kas norisinājās Dagdā.Kopā tur uzstājās 24 dalībnieki no dažādām Krāslavas novada pirmsskolas iestādēm. Bērnus uzjautrināja un nodarbināja arī pasākuma vadītājas – “Burtu meitiņas” un K