Vecāki veido vidi “Pienenītē”

 PII”Pienenīte” kolektīvs un grupu “Spārītes”, “Mārītes”, “Cālīši”audzēkņi izsaka sirsnīgu pateicību Ingai Pacevičai, Guntai Ahromkinai un bērnu vecākiem par iniciatīvu, atsaucību un ieguldīto darbu rotaļu laukuma labiekārtošanā. gr.”Spārītes” Gr

1.septembris – Zinību diena.

Satraukums, ziedi, mīļi vārdi, frizūras, zeķubikses, matu spraudes un glīti krekli… Un atkal liksim jaunu bildi iekšā, atvērsim jaunu lappusi. Jauna grupa, jauni sapņi, jaunas ieceres, bet pamatu pamatā vēlme viena – justies labi te, nākt ar prieku uz bērnudārzu un gūt ar

“Vizu, vizu, Metenīti”

Pirms svētkiem bērni tika iepazīstināti ar Latviešu tautas tradīcijām, paražām, ticējumiem un etnogrāfiskajām rakstu zīmēm. Kopā ar bērniem plānojām svētkus, taisījām maskas un rotājām slotas.          Aktivitāšu laikā ārā ķekatnieki kopā ar saimnieci darbojās, m

“Kā putni Meteņus svinēja”

Meteņi ir seni Latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kad daba pamazām mostas no ziemas miega un visapkārt jau jūtama pavasara elpa. Svētki izdodas, ja tos plāno un gatavo. Un mēs tos ieplānojām gana jaukus un līksmus , pat bijām sarunājuši fantastiski skaistu , siltu un saulainu laik

Ziemas prieki.

Sniega nedēļas ietvaros grupas “Ežuki” bērni un skolotājas rosījās, radīja un darbojās ar sniegu. Nedz plastilīns, nedz sāls mīkla, nedz cits materiāls nesniedz tādu gandarījumu darbojoties kā sniegs!!!!   Veidojām milzu ezi no sniega, bērni veidoja sniegavīrus, snie