„Iedzīvotāji veido savu vidi 2016”

“PII “Pienenīte” teritorijas labiekārtošana”

„Iedzīvotāji veido savu vidi 2015”

“Dabiskā vide – pamats bērnu veselīgam dzīves veidam”.

„Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”

“10.grupiņas vecāku komanda “Eži””.

 

 

“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  „Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana” projekts :

 “Latgales novada tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā”

“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  „Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana” projekts :

 “Latgales novada tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā”

„Iedzīvotāji veido savu vidi 2015”

“Dabiskā vide – pamats bērnu veselīgam dzīves veidam”.