Pedagogi

Vārds, uzvārds Amats Izglītība
Dzintra Dzalbe PII vadītāja augstākā
Lilija Krumpāne vadītājas vietniece izglītības jomā augstākā
Stanislava Batarāga mūzikas skolotāja augstākā
Maija Bogdāne mūzikas skolotāja augstākā
Žanna Cimoška pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Irēna Ļapere pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Valentīna Navicka pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Ilona Muravska pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Inese Jakovele pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Zinaīda Ļuļe pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Ruta Parazenko pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Rita Jurčenoka pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Aina Stepiņa pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Jeļena Pahomova pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Jūlija Kozlova pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Iveta Solima pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Ludmila Aleksandroviča pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Solvita Mežiņa pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Oksana Dilba pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Vineta Vigule pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Ingrīda Škagale logopēds augstākā
Violeta Antonova sporta skolotāja augstākā
Ligita Stivriņa pamatskolas skolotāja augstākā
Oksana Galilejeva pirmsskolas skolotāja augstākā
Inese Puriņa pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Sanita Saksone pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Natalja Gladkaja pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Antonina Bezina pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Skaidrīte Umbraško pirmsskolas izglītības skolotāja augstākā
Diāna Mirošnika psiholoģe augstākā

/vc_column_text]