1. Dzintra Dzalbe – PII vadītāja;
2. Aina Stepiņa – vadītājas vietniece izglītības jomā;
3. Solvita Mežiņa – mūzikas skolotāja;
4. Maija Bogdāne – mūzikas skolotāja;
5. Ingrīda Škagale – logopēde;
6. Violeta Antonova – fiziskās audzināšanas skolotāja;
7. Diāna Mirošnika – izglītības psihologs;
8. Žanna Cimoška – pirmsskolas izglītības skolotāja;
9. Irēna Ļapere – pirmsskolas izglītības skolotāja;
10. Valentīna Navicka – pirmsskolas izglītības skolotāja;
11. Ilona Muravska – pirmsskolas izglītības skolotāja;
12. Jnese Jakovele – pirmsskolas un pamatizglītības skolotāja;
13. Ruta Parazenko – pirmsskolas izglītības skolotāja;
14. Rita Jurčenoka – pirmsskolas izglītības skolotāja;
15. Jūlija Kozlova – pirmsskolas izglītības skolotāja;
16. Iveta Solima – pirmsskolas izglītības skolotāja;
17. Ludmila Aleksandroviča – pirmsskolas izglītības skolotāja;
18. Maruta Alika – pirmsskolas izglītības skolotāja;
19. Oksana Dilba – pirmsskolas izglītības skolotāja;
20. Vineta Vigule – sākumskolas un pirmsskolas izglītības skolotāja;
21. Ligita Stivriņa – pamatskolas skolotāja;
22. Oksana Galilejeva – pirmsskolas skolotāja;
23. Sanita Saksone – pirmsskolas un pamatizglītības skolotāja;
24. Nataļja Gladkaja – sākumskolas skolotāja;
25. Antoņina Bezina – sākumskolas skolotāja;
26. Svetlana Bluse – sākumizglītības skolotāja;
27. Aija Škutāne – pamatizglītības un pirmsskolas skolotāja;
28. Ļubova Griņēviča – pirmsskolas izglītības skolotāja;
29. Inga Barševska – pirmsskolas izglītības skolotāja;
30. Sandra Ekštele – pirmsskolas skolotāja;