Pedagogi

 1. Dzintra Dzalbe – PII vadītāja – augstākā
 2. Lilija Krumpāne – vadītājas vietniece izglītības jomā – augstākā
 3. Stanislava Batarāga – mūzikas skolotāja – augstākā
 4. Maija Bogdāne – mūzikas skolotāja – augstākā
 5. Žanna Cimoška – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 6. Irēna Ļapere – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 7. Valentīna Navicka – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 8. Ilona Muravska – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 9. Jnese Jakovele – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 10. Zinaīda Ļuļe – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 11. Ruta Parazenko – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 12. Rita Jurčenoka – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 13. Aina Stepiņa – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 14. Jeļena Pahomova – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 15. Jūlija Kozlova – pirmsskolas skolotāja – augstākā
 16. Iveta Solima – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 17. Ludmila Aleksandroviča – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 18. Solvita Mežiņa – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 19. Oksana Dilba – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 20. Vineta Vigule – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 21. Ingrīda Škagale – logopēds – augstākā
 22. Violeta Antonova – sporta skolotāja – augstākā
 23. Ligita Stivriņa – pamatskolas skolotāja – augstākā
 24. Oksana Galilejeva – pirmsskolas skolotāja – augstākā
 25. Sanita Saksone – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 26. Natalja Gladkaja – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 27. Antonina Bezina – pirmsskolas izglītības skolotāja – augstākā
 28. Diāna Mirošnika – psiholoģe – augstākā
 29. Svetlana Bluse – pirmsskolas izglītības skolotāja
 30. Inga Barševska – pirmsskolas izglītības skolotāja