Pedagogi

 1. Dzintra Dzalbe – PII vadītāja;
 2. Aina Stepiņa – vadītājas vietniece izglītības jomā;
 3. Stanislava Batarāga – mūzikas skolotāja;
 4. Maija Bogdāne – mūzikas skolotāja;
 5. Ingrīda Škagale – logopēde;
 6. Violeta Antonova – fiziskās audzināšanas skolotāja;
 7. Diāna Mirošnika – izglītības psihologs;
 8. Žanna Cimoška – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 9. Irēna Ļapere – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 10. Valentīna Navicka – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 11. Ilona Muravska – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 12. Jnese Jakovele – pirmsskolas un pamatizglītības skolotāja;
 13. Ruta Parazenko – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 14. Rita Jurčenoka – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 15. Jūlija Kozlova – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 16. Iveta Solima – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 17. Ludmila Aleksandroviča – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 18. Solvita Mežiņa – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 19. Oksana Dilba – pirmsskolas izglītības skolotāja;
 20. Vineta Vigule – sākumskolas un pirmsskolas izglītības skolotāja;
 21. Ligita Stivriņa – pamatskolas skolotāja;
 22. Oksana Galilejeva – pirmsskolas skolotāja;
 23. Sanita Saksone – pirmsskolas un pamatizglītības skolotāja;
 24. Nataļja Gladkaja – sākumskolas skolotāja;
 25. Antoņina Bezina – sākumskolas skolotāja;
 26. Svetlana Bluse – sākumizglītības skolotāja;
 27. Aija Škutāne – pamatizglītības un pirmsskolas skolotāja;
 28. Inga Barševska – pirmsskolas izglītības skolotāja;