Mūsu tradīcijas

– Zinību diena

– Mazā olimpiāde
– Labdarības pasākumi
– Pirmsskolas skolotāju , bērnu, vecāku un vecvecāku radošo darbu izstādes
– Veselības dienas
– Mākslas dienas
– Teātra dienas
– Gadskārtu ieražu svētki: Miķeļi, Mārtiņi, Meteņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi
– Valsts svētki:  11.novembris – Lāčplēša diena, 18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena